หอเกียรติยศ - เวิลด์ 114

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 1000 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
OVERSEAS
วันที่ 25.08.2020 เวลา 23:51

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
OVERSEAS
วันที่ 31.07.2020 เวลา 23:33

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
OVERSEAS
วันที่ 11.07.2020 เวลา 05:11

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
OVERSEAS
วันที่ 19.06.2020 เวลา 01:29

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
OVERSEAS
วันที่ 17.05.2020 เวลา 22:20

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน
OVERSEAS
วันที่ 17.09.2020 เวลา 10:02

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
OVERSEAS
วันที่ 08.08.2020 เวลา 07:39

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
OVERSEAS
วันที่ 24.06.2020 เวลา 17:08

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
OVERSEAS
วันที่ 20.05.2020 เวลา 03:56

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
The Devil Bunny
วันที่ 18.09.2020 เวลา 18:45

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
Kingen234
วันที่ 03.08.2020 เวลา 09:11

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
OVERSEAS
วันที่ 20.05.2020 เวลา 15:30

รางวัลประจำวันจาก 2020-10-21

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
911 Carrera 4s

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
blobs11

นักปล้นสะดมประจำวัน
Mad King Walrus

นักปล้นสะดมประจำวัน
buddy9494

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
Dragon Ate Llama

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
Moehmz