Kuća slavnih - Svijet 114

Osvajač

U vlasništvu 1000 sela prvi
OVERSEAS
25.08.2020 u 23:51 sati

U vlasništvu 500 sela prvi
OVERSEAS
31.07.2020 u 23:33 sati

U vlasništvu 250 sela prvi
OVERSEAS
11.07.2020 u 05:11 sati

U vlasništvu 100 sela prvi
OVERSEAS
19.06.2020 u 01:29 sati

U vlasništvu 2 sela prvi
OVERSEAS
17.05.2020 u 22:20 sati

Kralj bodova

Kao prvi dostignuto 10.000.000 bodova
OVERSEAS
17.09.2020 u 10:02 sati

Kao prvi dostignuto 5.000.000 bodova
OVERSEAS
08.08.2020 u 07:39 sati

Kao prvi dostignuto 1.000.000 bodova
OVERSEAS
24.06.2020 u 17:08 sati

Kao prvi dostignuto 10.000 bodova
OVERSEAS
20.05.2020 u 03:56 sati

Vlasnik polja

Kao prvi porazili 100.000.000 neprijateljskih jedinica
OVERSEAS
04.11.2020 u 18:15 sati

Kao prvi porazili 25.000.000 neprijateljskih jedinica
The Devil Bunny
18.09.2020 u 18:45 sati

Kao prvi porazili 5.000.000 neprijateljskih jedinica
Kingen234
03.08.2020 u 09:11 sati

Kao prvi porazili 10.000 neprijateljskih jedinica
OVERSEAS
20.05.2020 u 15:30 sati

Dnevne nagrade od 2021-07-26

Napadač dana
Dragon Angel

Branitelj dana
Antigoon

Oslonac dana
cassdaman

Pljačkaš dana
Dragon Angel

Pljačkaš dana
Tempo Rubato

Skupljač dana
Love Spreading Army

Velika sila dana
Ime igrača skriveno